ยินดีต้อนรับสู่ กองตรวจราชการ

ข่าว ทั้งหมด

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
(ใหม่) เอกสารดาวน์โหลดสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการงานบริหารทรัพยากรบุคคล19 ก.ค. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 / 2561กลุ่มยุทธศาสตร์16 ก.ค. 2561
กลุ่ม จิตอาสา กสธ.76จว.กลุ่มประเมินผล5 ก.ค. 2561
รับสมัครคนขับรถ งานบริหารทรัพยากรบุคคล5 ก.ค. 2561

กิจกรรมล่าสุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะบุคลากร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะบุคลากร ของกองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

การบรรยายสารบรรณและเขียน (สธ.)

การบรรยายสารบรรณและเขียน (สธ.) หลักการเขียนหนังสือราชการ วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี